ugdymas

  • Padėti susikaupti

    Jei mes norim, kad vaikai įgautų savarankiškumo savo gyvenimuose, gebėtų sėkmingiau valdyti savo elgesį, neužtenka ugdymo procese skatinti vaikų paklusnumo. Mes, suaugusieji, turim suteikti vaikams pakankamai įvairių instrumentų, skirtų savo elgesio ir emocijų valdymui, ugdymuisi, rūpinimuisi savimi ir kitais. Šį kartą apie ritualus, kurie gali padėti susikaupti.

Apie ką rašom

Tag Cloud Example